Концепция

Галерията е създадена през 1999 г. с концепцията да бъде пространство, което представя основно автори, работещи в областта на съвременната керамика и порцелан на функционално и концептуално ниво. Желанието ни е, показвайки тенденциите в тази сфера, да стимулираме общественото възприятие и любопитство към съвременния арт и дизайн обект. В търсене на нови връзки и взаимодействия в тази посока част от политиката на галерията от 2011 г. ще бъде представянето на съвременни авторски бижута-обекти – област, която допълва концепцията ни за естетическа потребност в ежедневната среда.