15 Years Testa Gallery

Концепция

През 2015 г. галерия ТЕСТА отбелязва 15 години от създаването си.
Открита е през 2000 г. с концепцията да бъде пространство, което
представя основно автори, работещи в областта на съвременната керамика
и порцелан на функционално и концептуално ниво.
Желанието ни е, показвайки тенденциите в тази сфера, да стимулираме общественото
възприятие към съвременния арт и дизайн обект. В търсене на нови
връзки и взаимодействия в тази посока, от 2011 г.част от политиката на
галерията и приоритетна част от работата ни стана представянето на
съвременни бижута на български и чуждестранни автори.