Пространство

Галерията се намира в центъра на София на ул.Шишман 8,
в непосредствена близост до Парламента.
Пространството е от две части с площ от около 50 м2.
Първата част през 2011г. е специално преустроена за излагане на
съвременни авторски бижута по проект на арх. Анриет Денис.
Концепцията е в едната част от пространството да се провеждат събитията от
годишната програма, а в другата да се представя общата експозиция на
авторите на галерията.