22 май, от 12:00 до 19:30

Представяне на серията порцеланови чаши “МЕСТОИМЕНИЯ” на Димитър Петров